alpacaNORDICA är tills vidare avstängd p g a dataintrång utfört av en för oss känd person.

Kontakta oss gärna eller beställ boken alpacaKOMPASS via
info@alpacka.se eller paul.gerber@swipnet.se
eller tel. 070-30 50 152.